ZEN

- Ar visados tuėčiau sakyti tiesą?Kartais tai atneša daugiau žalos, nei gėrio.
- Tada tai nėra tiesa.
- Ar tokiu atveju turėčiau meluoti?
- Sakyk tiesą.

"ZEN MOKYTOJAS VARNAS" Robert Aitken

- должен ли я всегда говорить правду? Иногда это приносит больше вреда, нежели добра.
- тогда это не есть правда.
- в током случае мне надо врать?
- говори правду.

"ЗЕН УЧИТЕЛЬ ВОРОН" Роберт Айткен

The Yoga of Action

 "...perfection is attained not by ceasing to engage in action but by doing all actions as a divine offering, imbued with a spirit of non-attachment and sacrifice."
"...each one should do his duty according to his nature, and that doing duty that is suited to one’s nature in the right spirit of detachment will lead to perfection."
"...it is desire that impels man to lose his discrimination and understanding, and thus commit wrong actions. Desire is the root cause of all evil actions. If desire is removed, then the divine power manifests in its full glory and one enjoys peace, bliss, light and freedom."

Bhagavad Gita
By Sri Swami Sivananda

The Yoga of Renunciation of Action

"Perfection can be attained only after the mind has been purified through the performance of selfless action. The Karma Yogi who is aware of the Atman and who is constantly engaged in action knows that although the intellect, mind and senses are active, he does not do anything. He is a spectator of everything. He dedicates all his actions to the Lord and thus abandons attachment, ever remaining pure and unaffected. He surrenders himself completely to the Divine Shakti. Having completely rooted out all desires, attachments and the ego, he is not born again.
One who has achieved perfect control of the outgoing senses and is freed from desire, anger and fear attains liberation and enjoys perfect peace."

Bhagavad Gita
By Sri Swami Sivananda

Bhagavad Gita By Sri Swami Sivananda

II skyrius Sankhya Yoga

COMMENTARY: Birth is inevitable to what is dead and death is inevitable to what is born. This is the law of Nature. Therefore, one should not grieve. 

KOMENTARAS: Gimimas neišvengiamai laukia to, kas yra miręs. Mirtis neišvengiamai laukia to, kuris yra gimęs.  Todėl nereikėtų dėl to sielvartauti.

Bhavad Gita 2

Vakar pagaliau ryžausi perskaityti paskutinį šios knygos skyrių ir perskaičiau.

Kodėl aš ją skaičiau? Man ją rekomendavo kaip knygą, paaiškinančią jogos esmę. Ruošdamasis ją skaityti tikėjausi, kad gausiu konkrečios ir tikslios informacijos apie jogą, meditaciją, gyvenimo būdą ir panašiai. Vietoje to gavau daug filosofinių, gilių minčių, kurios dabar guli manyje nejudinamos. Ir bijau jas judinti, nes jaučiu, kad savo žemišku, analitiniu protu nesugebėsiu jų nei suvokti, nei priimti. Tikiuosi, kad praeis kiek laiko ir aš pajėgsiu suvokti tai, kas norėta ten pasakyti. Gal ne tik suvoksiu, bet gal ir pritaikysiu jas savo gyvenime.